SISTEMI UNUTAR ČOVJEKA

Unutar čovjeka postoje razni sistemi koji rade automatski. Mi ih samo našom voljom pratimo, sagledavamo i kontrolišemo. Na osnovu tih prirodnih sistema čovjek je sagradio automobile koji imaj šasiju (ram), sistem upravlja- nja, pokretanja motora, podmazivanja, signalizacije…

Sada ću navesti te programe, a kasnije ću ih detaljnije obrazložiti: sistem čula, vida, sluha, glasa, mirisa, dodira, signalizacije, rasterećenja.

SISTEM ČULA

Čula su osnov za vezu između spoljašnjeg svijeta i našeg unutrašnjeg bića. Spolja primamo sve događaje raznim čulima I osjećajima, te time optereću- jemo, rasterećujemo ili nadahnujemo naš UM. Zato UM-om i mislima treba kontrolisati čula kroz sljedeće:

– šta vidjeti i šta od toga prihvatiti,
– šta čuti i slušati, a šta odabrati da ostane u duhu i duši,
– šta reći sebi, a šta drugima da ne uznemirimo duh i dušu, svoju i tuđu,
– šta ukusom i mirisom odabrati, piti i jesti, da bismo okrepili duh i dušu, a tijelo izgrađivali,održavali i osnažili,
– šta u prostoru i vremenu dirati i dodirivati i kojim dijelovima tijela.

Od čula u mnogome zavise naše misli, jer su od Boga dani da pratimo i djelujemo na okolinu i događaje kojima prisustvujemo. UM i misli imaju slo- bodu djelovanja i rada u prostoru i vremenu, tako da će svak različito reago- vati. UM i misli će posebno odrediti naše postupke i djelovanje. Sva spoljna i unutrašnja previranja, treba analizirati, ostaviti da prespavaju i tek onda donijeti odluku, kako postupati. Baš onako kako poslovica kaže, a kaže Ispe- ci pa reci, Kad preskočiš, kaži hop, Brži jezik od misli, Ne treba trčiti pred rudu.

ČULO VIDA

Čulo vida se formira u predjelu oka. Iz prostora malog mozga preko nerv- nih završetaka, energijom koja izbija iz duha i duše, snimamo okolinu. Sve to što vidimo, šaljemo u prostor pamćenja, koji to sve sprema na duhovnu traku smještenu u kori velikog mozga.

Čulo vida je jedan univerzalni sistem koji daje mnogo, ali mnogo i opte- rećuje duh, UM i misli. Znaju slike teško da se urežu u pamćenje, pa optereću- ju UM i misli do te mjere da se duša i tijelo razbijaju. Tu mogu da pomognu bake sa salijevanjem voska i olova da izvade (izbrišu) slike koje nam zadaju jade. Tada se traka duha pamćenja rasterećuje isto kao iz filmskog zapisa isječemo neugodnu snimljenu scenu.

Na vid najviše utiču strah i stres i neprekidna napetost u duhu i duši, kao i lutajuće misli koje opterećuju UM, pa manje ili više energije vida šaljemo u prostor. Zato se javlja dalekovidnost ili kratkovidnost, ili veliko magljenje (katarakta).
Na principu rada oka čovjek je napravio kameru, kojom svašta snima, pa poslije prikazuje na televiziji, tako da se djeca u snu od straha tresu.

ČULO SLUHA

Čulo sluha je jedan fini moćni proces u duhu i duši koji kroz sistem ušne školjke, preko trube, sprovodi zvuk koji do njih dopire. Registruje ih duh pamćenja u kori velikog mozga. Ovako zapamćene zvukove i glasovne repro- dukujemo po svojoj sposobnosti ili po uvježbanosti. Zato se zavoli maternji jezik, muzika mladosti, zvukovi djetinjstva, okoline. Kako starimo, ta moć slabi.

Pozitivne priče, vedra muzika i duhovni prirodni tonovi daju mir duhu i duši u vedrini i svjetlosti boja.

U protivnom, okružuju nas sive i tamne boje. Sve ovo utiče na fizičko stanje i raspoloženje i cjelokupan metabolizam.

Česta pojava je da se naboji u duši koje smo dobili putem sluha prazne kroz uši. Tada nastaju jako neprijatni tonovi i zvukovi, onako kako smo ih zapamtili. U tom slučaju treba se opustiti i pustiti da se obavi pražnjenje naboja strpljivo, onako kako smo ih primali. Strujanje kroz uši smanjuje prijem zvuka spolja, a to vam je isto kao kad slušamo glasove ili muziku u pravcu vjetra koji duva.

Jaki udari, grmljevine, eksplozije, glasovi, loše vijesti, mogu uzbuniti dušu, pa se tijelo svakojako optereti. Zato je bitno sve glasine odmah raščistiti i u duhu memorije ostaviti mir koji neće opterećivati ni Um ni misli.

Na osnovu sistema ušne školjke i sistema duha i duše koji prihvataju, obrađuju i reprodukuju glasove i tonove, napravljen je radarski sistem, sistem mikrofona, zvučnika, pojačala…

ČULO GLASA

Ovo čulo je dato bebi pri rođenju, kada se plačem, vriskom, oglašava dolazeći u materijalni svijet. Nakon izvjesnog vremena putem čula sluha, vida, dodira, dobija podatke u duh pamćenja, a zatim ih iz memorije repro- dukuje putem vibracija duha i duše kroz grlo u kojem su glasne žice.

U usti- ma ih oblikuje i daje okolini. Glas odaje osjećajnost, grubost, toplinu, hladnoću… Vibracija glasa, nadahnjuje nas same, jer ga upijamo iz okoline, a onda slaže- mo ono što želimo. Podešavamo mekoću, dubinu, oštrinu, visinu glasa i tona.

ČULO MIRISA

Čulo mirisa ima veliku ulogu u kontroli okoline, jer daje zadatak da UM i misli odluče koliko i kada će ostati u određenom prostoru i vremenu. Osim toga, kontrolišemo šta ćemo udisati, piti i jesti.

Uglavnom, mirisi iz prirode duhovno i fizički snaže tijelo. Miris šume, cvijeća, livada, vazduha osvježa- vaju duh i dušu, i daje zdravlje. Mirisi plodova biljnog svijeta (bijeli lik, jago- de, voće…) i proizvodi životinjskog svijeta (kozije mlijeko, med, magareće mlijeko…) daju zdravlje i osvježavaju.

Na žalost, većini danas smrdi bijeli luk, a i kozje mlijeko, dok fabričko što je proizvedeno miriše.

Mirise prihvatamo kroz nosnu šupljinu i prenose se preko duše u duh pamćenja, a on je smješten u kori velikog mozga. Nakon izvjesnog vremena mi i dalje razaznajemo primljene mirise i možemo ih dešifrovati. Dobri mirisi nas oplemenjuju, a vještački, bez obzira kako bili prijatni, narušavaju harmoniju. Ako plitko dišemo i slabo izdišemo, obolimo od pluća. Ako dubo- ko dišemo, onda ćemo imati vedar vaz-DUH i zdravo tijelo. Moramo uvijek nastojati da vazduh udišemo kroz nos, a izdišemo kroz usta.

ČULO UKUSA

Čulo ukusa je moć da jezikom i nepcima osjetimo šta jedemo i pijemo. Oni daju signal preko duše u duh pamćenja u kori velikog mozga koji to registru- je. Kad jednom zapamtimo, poslije i zatvorenih očiju možemo prepoznati to što jedemo ili pijemo. Osjećaj ukusa ide preko jezika i zato moramo voditi računa da ne koristimo jako toplu, hladnu ili prezačinjenu hranu, hranu koja remeti stabilnost. Vještački ukusna hrana ruši moć samokontrole, pa se pije, jede, puši, bez mjere.

Prirodni ukus oplemenjuje duh i dušu, nadahnjuje UM i misli, i daje zdra- vlje fizičkom tijelu. Najbolje je uzimati napitke i hranu približno temperatu- ri svoga tijela.

Osim rečenog, jaki začini narušavaju moć samokontrole UM-a i misli nad duhom i dušom, pa se nekontrolisano jede i pije.

ČULO DODIRA

Svaki dodir ili bilo koja burna promjena toplo-hladno, pritisak-vakuum, na i oko fizičkog tijela, registruje se preko duše i duha do UM-a iz kojeg vr- šimo razne radnje i postupke, lagano ili brzo. Dodiri su veoma bitni, naroči- to za zaljubljene.

Dodirom se uravnotežuje energija u duši, stvara mir u duhu. Posebno je karakterističan i značajan dodir vrha bradavica na dojkama, prstiju, nosa, usana. Osim toga, pogledom ili mislima možemo djelovati i na daljinu, tako da osoba kojoj su misaoni znaci upućeni može na sebi i u sebi osjetiti promjene. Osjećaj dodira ide od dlake, kože, pa preko sistema nervnih vlakana, dajući signale duhu pamćenja. Pogled zna da dirne, uzbudi i uzbuni drugu osobu, da ona reaguje i postupi na sebi svojstven način bez samokon- trole.

SISTEM SIGNALIZACIJA U NAMA I OKOLO NAS

U nama postoje razni sistemi signalizacije koje često ne razumijemo, a javljaju se u obliku svraba (čela, nogu, dlanu, lakta, nosa), štucanja, treperenja (oka, usne), pa trenutaka kada gori lice, kada srce zaigra, kada obuzme nesanica, ili zvoni-pišti uho…

Okolo nas su razni signali koji nam govore gdje lasta sačini gnijezdo (mir), zašto noću pas zavija (smrt), zašto miševi i zmije bježe (pred potres), itd.

Signale koje dobijamo u snu daju slike budućih događaja nekome u originalu, a nekome suprotno od originala. Snom možemo sagledamo događaj unaprijed ili da nam ostane u dubini duha sklonjen radi kontrole života koji živimo.

Signali upozorenja mogu biti u obliku bola (reagujemo, intervenišemo), pritiska (sklanjamo se od događaja ili lošeg razmišljanja), temperature (kad nas napadne neki virus, ili bakterija), pa treba stavljati obloge.

PROGRAMI RASTEREĆENJA

U nama postoje razni programi rasterećenja koji nam omogućuju normalno funkcionisanje tijela i duše, a ogledaju se u redovnoj stolici i mokrenju. Slijede znojenje, kašalj, kihanje, prđenje, smijanje, plač, povraćanje, proliv, čirevi, osip, hemoroidi, itd.

SISTEMI KOJI VEZUJU SVEMIRSKO I FIZIČKO

Sve je u ljudskom organizmu povezano raznim tokovima, kako vazdušnim, vodenim i probavnim, tako i energetskim duhovnim tačkama. Sve tačke na glavi, nogama, rukama, licu, na grudima, leđima, stomaku, svi putevi, cirku- lacije koji moraju biti bez zastoja, razni otvori na tijelu su u automatskoj ravnoteži. Poremećaj ili blokade u jednom dijelom tijela ref leksno dijeluju na drugi dio, pa čak i znaju da uzdrmajui čitav organizam.