Priznanje Nenadu Janjetoviću u Moskvi

Janjetove zlatne ruke Na Kongresu narodne medicine u Moskvi Nenad Janjetović Janje dobio je priznanje „Zlaztne ruke“. To je još jedna potvrda njegove vještine u prepoznavanju oboljenja i načinu da u dosluhu sa prirodom pomaže u balansiranju tijela odnosno duha i zdravlja.

Seminar na Pašmanu

Nenad Janjetović Janje, narodni iscjelitelj održao je krajem juna seminar na Pašmanu, u hrvatskom primorju na temu: „Kako spoznati univerzum prirode i sebe, kako energetski balansirati sebe sam…“

Promocija knjiga Nenada Janjetovića u prirodi

Nove knjige Nenada Janjetovića “Kako spoznati univerzum, prirodu i sebe”, “Kako do zdravlja”, “Kako do prirodnih znanja i čistog razuma” predstavljene su u Mašićima, u Potkozarju. Janjetovićeve knjige koje u čvrstu, neraskidivu vezu dovode zdravlje i prirodu promovisane su na jedinstvenom mjestu, u vodenici, pored potoka, u okruženju šume i livade.

Seminar u Veneciji

Nenad Janjetović Janje održao je nekoliko seminara u Italiji. On je, pored ostalih gradova boravio u Veneciji održavši u tome drevnom gradu seminar na temu, kako balansirati sebe u raznim stanjima i uslovima života.

Seminar u Njemačkoj

Nenad Janjetović Janje održao je nekoliko seminara u Njemačkoj. On kaže da se radi o postupku samobalansiranja koji ima presudnu važnost u životu svakog čovjeka. Vježba balansa sa dodirom prsta, naglašava Janjetović, daje odlične rezultate u šta su se uvjerili mnogi u Njemačkoj ali i drugim evropskim zemljama.

Impresije Nenada Janjetovića sa putovanja na Sinajsku goru

Sinajska gora nije samo naziv za grupu planinskih vrhova na krajnjem jugu Sinajskog poluostrva. To je i biblijsko ime za mjesto na kome je, prema predanju, Bog saopštio Izraelcima, preko proroka Mojsija, Deset Božjih zapovijesti. Osim za Hrišćane i Jevreje, Sinaj je od religijskog značaja i za muslimane jer se vjeruje da je Burak konj […]