PERIFERNI NERVNI SISTEM, SISTEM DUHA

Periferni nervni sistem je prvi izvršni sistem. Razgranat je po cijelom tijelu i pokriva svu kožu, od glave do pete. Na taj način se planirane radnje ostvaruju, od pamćenja, preko vida, sluha, ukusa, mirisa, glasa, rada ruku, nogu, do metabolizma (probavnog sistema). Dokaz je klinička smrt ili operativni zahvat, kad se duh udalji iz tijela sa UM-om i mislima. Tada tijelo samo vegetira, kao biljka, pokrivena dušom bez bola, vida, sluha, ukusa, mirisa, rada stomaka, ruku i nogu… Čim se duh sa UM-om i mislima vrati u svoju kuću, nastaje oživljavanje svih životnih ak tivnosti, od pamćenja, pa preko vida, sluha, ukusa, mirisa, rada stomaka, ruku, nogu, metabolizma, do snalaženja u prostoru i vremenu. Znači, sve ovo Tvorac dade, pa su oči, prozori kroz koje gledamo, nos, dimnjak za udisanje i izdisanje (ventilaciju), stomak šporet i WC-šolja za kuhanje i pražnjenje. Zato su preci znali reći da je naše tijelo crk va u kojoj treba da gradimo mir i harmoniju, da se Bogu neprekidno molimo, ma gdje bili, i u dobru ili zlu.

Sve radnje pamćenja, vida, sluha, ukusa, mirisa, glasa i cjelokupnog metabolizma, proističu iz duha. Na primjer, ko ima padavicu, pada kao svijeća kad duh izleti iz tijela. U tom momentu duh po tijelu i duši talasa, te dolazi do grčenja i gušenja, pa ga je teško, kako su naši stari govorili, smagati. Kroz moju praksu imao sam desetak slučajeva gdje sam za nekoliko desetina sekundi uspio uskladiti duh, UM i misli sa dušom, gdje se sve funkcije od pamćenja do vida vraćaju i normalno se ponašaju. Duh ima svoja tri polja djelovanja i rada. Svako polje ima svoje mjesto za koje se veže i zna jako da steže i blokira i dušu i tijelo.

Duh pamćenja smješten je u kori velikog mozga i sve što vidimo, čujemo, kažemo, okusimo, uradimo, pa čak i pomislimo, piše u duhovnu traku koju zovemo memorija (pamćenje). Na primjer, košarkaši koji non-stop bacaju veliku loptu u maleni visoko podignuti obruč nastoje da stvore automatizam misli i ruku. Ako u tome uspiju, postaju Radivoje Korać, Dražen Petrović, Vlade Divac…

Duh sna i vida smješten je u predjelu očiju, a boravi u malom mozgu i kroz živce naređuje da duša šalje energiju koja daje, snima što želimo. Sve što vidimo, mi faktički snimamo, šaljemo u duh pamćenja. Od energetske snage duše u predjelu očiju zavisi vid. Kad hoćemo da spavamo, tada duh, UM i misli spuste kapke na očima i stvore mir u duši. U tom slučaju UM, misli i duh izlaze iz tijela i mi tonemo u san odlazeći u duhovni prostor radi kontak ta po planu Tvorca. Zato je san jedna vrsta putokaza za život i rad u materijalnom svijetu. San je doživljaj u svemiru koji se pretače u materijalni svijet, reflektuje sve ono što doživljavamo i preživljavamo na Zemlji.

San i java se međusobno prepliću.

Duh inteligencije smješten je u prostoru ispod očiju, a iznad ramena, dajući sluh, ukus, miris, glas, rad stomaka, ruku i nogu, snalaženje u prostoru i vremenu, probavu koja daje metabolizam, tj. Izgradnju, regeneraciju, održavanje tijela.

Kad blokiramo prostor oko vrata, onda gore navedeni sistem usporava rad, pa čak i staje. Naši preci su to osjećali i znali kazati da je sav teret pao na vrat, na pleća, pa ništa od ruke ne ide, i tome slično.

Sav periferni nervni sistem oko vrata je pod direktnom komandom duha i inteligencije. To znači, sav proces glasa, sluha, ukusa, mirisa, probave, rada i proizvodnje krvnog i hormonalnog sistema i svega pokretnog u tijelu je program iz duha inteligencije. Ponavljam, bez djelovanja duha inteligencije nema disanja,pijenja, uzimanja hrane i probave i proizvodnje hormona i krvi, kao i ostalih cirkulacija unutar tijela.