NENAD JANJETOVIĆ PRENOSI ZNANJE NA SINA BOJANA

Nenad Janjetović, poznat po vještinama i znanju iz oblasti alternativne medicine, svoja iskustva prenosi i na sina Bojana. Tokom njihovih susreta u Banjaluci, u pauzi Nenadovih putovanja po Evropi i svijetu, na široko razgovaraju o sferama koje karakterišu ovu oblast. Alternativna medicina uključujući korištenje energije iz svemira ali i ljudskog tijela je Nenadova osnovna preokupacija, koja se pokazala veoma efiaksnom. I ovom prilikom iznio je nekoliko osnovnih teorija. Vegetativni, autonomni sistem je sistem duše koji radi autonomno i pokriva cijelo tijelo dajući mu şvemirsku energiju. Sistem duše daje svakom organu poseban impuls.

Centralni nervni sistem je sistem UM-a i misli, a periferni nervni sistem, sistem duha izvršava sve naredbe. Vegetativni sistem je sistem duše, jedna vrsta akumulatora, koji daje tijelu pokretačku, radnu, stvaralačku energiju. Kako u prirodi sve cirkuliše, tako se unutar čivjeka sve kreće, da bi se izgradilo i nadogradilo fizičko tijelo po programu Tvorca.

Dišemo vazduh, on cirkuliše kroz tijelo dajući osnovu materijalne izgradnje fizičkog tijela. Kad pijemo vodu, ona cirkuliše kroz naše tijelo dajući čistoću i svježinu, zdravlje i krepkost. U prirodi planete Zemlje postoje razni sistemi cirkulacija. Svi ti sistemi su međusobno povezani raznim dodirnim tačkma, uzajamno zavisni. Svi su jedno, i u bukvalnom i u prenesenom smislu.

Najviše ovih tajni Nenad prenosi upravo na sina Bojana zato što on od djetinjstva poakzuje veliko interesovanje za tu oblast ali posjeduje i temeljna znanuja koje je naslijedio od oca.