ZDRAVA HRANA NA PRVOM MJESTU U INSTITUTU VINIS U BANJALUCI

Koncept zdrave hrane, prema našem shvatanju i tumačenju je sirova hrana, uvjeravaju u Vinisu, virtelnom naučno-istraživačkom institutu u Banjaluci.

– To je lako objasniti jer smatramo da je sva hrana, termički obrađena na temperaturi iznad 40 stepeni Celzijusa zapravoe „mrtva“ hrana. Ona treba da bude obrađena u skladu sa optimalnom temperaturom ljudskog organizma, što je sasvim logično i priordno – uvjerava Sanja Vujičić iz Vinisa naglašavajući da zdravom hranom, prvenstveno smatra voće, povrće, sjemenke i sve drugo što se može konzumirati u sirovom stanju. Nenad Janjetović, jedan od vodećih stručnjaka u oblasti alternativne medicine koji je posjetio Vinis i razgovarao o iskustvima ove renomirane kuće, naglasio je takođe da su, osim zdrave hrane za život neophodni svjež važduh i Sunčeva energija.

-Organizujemo edukativne radionice, širimo ubjeđenja o neophodnosti konzumiranja zdrave hrane. U tome imamo mnogo uspjeha ali je sve još nedovoljno da bismo zaključili kako je zdrava hrana postala navika našeg stanovništva – pojasnila je Sanja Vujičić pokazujući, na praktičan način doprinos toj temi. Ona je kazala da za sokove, kao jedan od najzastupljenijih proizvoda koriste brojne sastojke. To su krušksa, jabuka, narandža, mandarina, limun, kivi, aronija, kupina, maslina i višnja. Problem voća tretiranog hemijom rješvaju čišćenjem pomoću zeolita.

-Voće natapamo zeolitom 20 minuta da bismo odstranili štetne tvari. Tek nakon toga procesa vidljivo da je naše voće sa plantaža veoma zatrovano hemijskim supstancama – navode u Vinisu. Inače, Institut se bavi proučavanjem i primjenom svih prirodnih materijala koji su primjenljivi u poljoprivredi i ishrani (minerali, vazduh, voda, biljke, prirodni produkti ili produkti metabolizma, energije i opšta kretanja i strujanja) koji će uticati na uspostavljanje prirodne ravnoteže, održavanje i razvoj svih pojavnih oblika života na planet, uspostaviti prirodnu ravnotežu i obezbijediti prosperitet sveukupnog života na planeti.

-Voda, vazduh i biljke imaju ulogu da uspostave ravnotežu u populacijama i održanje nesmetanog i jednakog lanca ishrane kao i lanca održanja života – kazao nam je Nenad Janjetović hvaleći napore Vinisa u pravcu proizvodnje i populacije zdrave hrane.