SISTEMI CIRKULACIJA

U prirodi planete Zemlje postoje razni sistemi cirkulacija. Svi ti sistemi su međusobno povezani raznim dodirnim tačkma, uzajamno zavisni. Svi su jedno, i u bukvalnom i u prenesenom smislu.

Sve cirkuliše po prirodnim Božjim zakonima, a ništa nije zapisano. Sunce izlazi svaki dan dajući svjetlost koja sve budi, koja njedri sav živi svijet. Mjesec daje biljnom i životinjskom svijetu i samom čovjeku razne energetske uticaje, a moru daje plimu i oseku.

I unutar čovjeka sve kretanje materije cirkuliše u zatvorenom i otvorenom sistemu.

Čovjek i čovječica su tako išlifovani i izdriblovani, pa čim se pojavi riječ cirkulacija, odmah se misli na krv i samo krv. Zaboravljeno je i ne uči se da sve u nama cirkuliše, a ne samo krv. Čim su ruke i noge hladne, odmah se konstatuje da je loša cirkulacija krvi. Zašto su sjeverni i južni pol tako hladni, a ekvator topao? Zašto u narodu kažu kada su hladne ruke, da je topla ljubav? To su jednostavni odgovori, jer je to po planu i programu Tvorca. Noge i ruke hladi naša energija, jer su to u nama sjeverni i južni pol, a stomak je ekvator.


SISTEM SVEMIRSKE CIRKULACIJE

Sunce je UM za planete koje kruže okolo i dobijaju izvore materijalnog života i bitisanja. Opet, sve planete međusobno su kao sestrice složene i međusobno se vežu, utiču i djeluju energetski jedna na drugu. Tu su i sateliti koji, svako na svoj način, utiču na svoju planetu i sunčev sistem ukupno. Narušavanjem ovog prirodnog sveobuhvatnog Tvorčevog sistema nastao bi haos nesagledivih posljedica. Zato čovjek ne bi smio da gura nos svugdje, i gdje mu je mjesto i gdje nije, da se postavlja iznad prirode i Tvorca i narušava balans i ravnotežu planete Zemlje i slabi njenu moć u svemirskom djelovanju.

SISTEM ENERGETSKE CIRKULACI JE U SVEMIRU

Ovaj sistem je osnov svega, od mikroorganizama mikrokosmosa do sistema zvijezda makrokosmosa. To je jedan univerzalni sistem kao što je kod nas električna energija koja teče i pokreće, a niko ne zna šta je, pa čak ni Nikola Tesla koji ju je otkrio. Ko proizvodi svemirsku energiju, kako se prenosi i kako se prihvata, to je tajna i mi tu ne smemo puno biti znatiželjni, jer će nam se obiti o glavu. Tesla je previše dao znanja o prenosu energije, zvučnih i svjetlosnih talasa na daljinu, pa smo sada zapljusnuti lažnim sjajem. Djeca nam padaju duhovno i fizički, čovjek, ptice, insekti i životinjski svijet, pa čak i planeta gubi orijentaciju. Time slabi energetska cirkulacija Zemlje sa ostalim nebeskim tijelima.

SISTEM SVJETLOSNE CIRKULACI JE

Sunce je UM i misao za sve planete i satelite u svom okruženju. Bez Sunca, planeta Zemlja, i njen satelit Mjesec, nestaju u prostoru i vremenu. Svjetlost i toplota omogućavaju rađanje, rast i djelovanje.
Mjesec svojom svjetlošću utiče na sav biljni i životinjski svijet, kao i čovjeka. Pun mjesec i mjesečeve mijene različito utiču na duh i dušu, na zdravlje, pa čak podižu i spuštaju nivo mora putem energetskog i svjetlosnog djelovanja Sunca… Veoma je važno pratiti izlazak i zalazak sunca. Prirodne baterije duše upijaju kroz oči i kožu potrebnu količinu jutarnje i večernje svjetlosti dajući duhu, UM-u i fizičkom tijelu svježinu i moć djelovanja u prostoru i vremenu.

SISTEM ZEMALJSKE CIRKULACIJE

Sistem zemaljske cirkulacije sastoji se u toploti, vazduhu, vodi i hrani koja neprekidno cirkuliše na razne načine, kroz strujanje vazduha, kretanja vode i vodene pare, proizvoda biljnog i životinjskog svijeta i inseklata i mikroorganizama.
Toplotna cirkulacija daje živim bićima odgovarajući životni tok razmnožavanja, ishrane, te živog konkretnog rada. Ne može da živi isto foka, polarni medvjed i mahovina na ekvatoru, niti mogu majmuni i krokodili, ili banane, na sjevernom polu. To je režim kojega Tvorac odredi i svakom podari moć i sposobnost da u svom prirodnom ambijentu živi i bitiše.

Prije pedesetak godina se tačno znalo kada dolaze i prolaze godišnja doba, uz blage prelaze toplotnog režima. Sada je toplotno šokiran cijeli živi svijet, pa se čak uznemirila i naša planeta. Mila nam mati Zemlja ne zna šta da radi od sebe i nas opasnih virusa koji se zovu čovjek i čovječica i njihova tehnologija. Bez svjetlosti Sunca toplotni režim na zemlji staje i nestaje.

Vazdušna cirkulacija je osnov za izmjenu svježine na planeti Zemlji. To se ost varuje zato što polarni, planinski, morski i vazduh u ravnicama se međusobno miješa, zemaljskim silama stvarajući svježinu i moć za sav živi svijet. Osim toga, vazdušne mase koje cirkulišu nose ogromne količine vodene pare i time kupaju planetu i sav živi svijet kišom, snijegom, injem, pa bogami i ledom (gradom), kad opomena zatreba. Cirkulacije vazduha čiste smog i stvaraju svježinu, pa su i prvi izvor materijalne hrane za izradu i odžavanje svih živih bića. Toplotni, svjetlosni, vodeni i bijlni režim daje impuls vazušnoj cirkulaciji koja održava svježinu svojim strujanjem i daje dio osnova za život na Zemlji. Za nekoliko minuta bez vazduha staje sav živi svijet.

Vodena cirkulacija je prirodni Tvorčev plan da u prirodi sve kruži, da jedno drugo oplemenjuje, jača i osnažuje. Voda se isparava i u atmosferu ide čista, gomila se u vidu oblaka gdje se svjetlosno, toplotno i vazdušno obogaćuje i kao tak va pada u obliku kiše, snijega, inja, magle, kupajući i hraneći cio živi svijet. U rezervoarima zemljanim skuplja se voda oplemenjena mineralima, pa izvire kao pitka, zdrava voda. Bez vode (vodene pare, izvora, mora, okeana i leda, te padavina raznih) život na Zemlji staje za samo nekoliko dana. Voda na razne načine daje zdravlje. Svjetlost, toplota i vazduh daju vodene režime na zemlji, oplemenjuju vodu, ali tehnologija čovjeka i čovječice zagađuje uporno, na razne načine, kako bi ljudi kupovali flaširanu vodu.

Cirkulacija hrane je jedan prirodni režim koji je međusobno povezan u materijalnom svijetu na razne načine. Proizvodi biljnog svijeta njedre i hrane sav živi svijet. Svijet životinja, insekata i mikroorganizama proizvodi i gradi svoje tijelo zahvaljujući vazduhu, vodi i proizvodima biljnog svijeta, a višak izbacuje u prostor biljnog svijeta. Zato je stajsko đubrivo, osnov za ishranu biljnoga svijeta i proizvodnju zdrave hrane. Cirkulacija hrane zavisi od svjetlosti, toplote, vazdušnih strujanja, vodenog režima, padavina tokom godine.

PROGRAM SVEMIRSKIH I ZEMALJSKIH
CIRKULACIJA UNUTAR ČOVJEKA I ČOVJEČICE

Kako u prirodi sve cirkuliše, tako se unutar čivjeka sve kreće, da bi se izgradilo i nadogradilo fizičko tijelo po programu Tvorca. Kako vri, treperi, vibrira i osciluje sve oko nas, tako i u nama sve trperi, vri od aktivnosti, rada, reda, odgovornosti. Postoje cirkulacije koje su vezane, čovjek, svemir  nebo, a one su misaone, energetske. Slijede otvorene cirkulacije kroz ljudsko tijelo, vazduh, vodu i proizvode biljnog, životinjskog svijeta. Čovjekov zat voreni sistem se ogleda u kr votoku i hormonalnom toku.
Svemirska cirkulacija u čovjeku i čovječici

Čovjek je dvojako vezan. Fizički je vezan za Zemlju i to je nerazdvojiv sistem materijalnog kretanja. Duhovno je nevidljivim nitima vezan za Svemir. Mi smo tu između, gdje nas okružuje biljni, životinjski svijet, svijet insekata i mikroorganizama.


Misaona cirkulacija je jedna od najmoćnijih, ali i najopasnijih za duh, dušu i tijelo. Zašto? Zato što je misao laka, mobilna energija, a materija kompak tna energija. Ako misli lutaju, enegetski se praznimo i opterećujemo duh i dušu, blokiraju tijelo. Lutajuće misli blokiraju i opterećuju rad mnogih organa. Na taj način se razreguliše funkcionisanje organa, pa nastaju razne slabosti koje zovemo bolestima. Lutajuće misli znaju da blokiraju memoriju, inteligenciju, intuiciju i da razdraže i izazovu razne nevolje i ljubavne jade u duši.

To je moćna energetska haljina koja zna da smiri ili uzdrma sav sistem izazivajući pozitivne ili negativne vibracije duha i duše. Crne misli izazivaju energetske negativne vibracije duha i duše. U tom misaonom udaljavanju od sebe, a ujedno od svemirskog božanskog sistema, slabi energetsko punjenje, te radna, seksualna, svaka druga sposobnost. Slabi san, glas, vid, sposobnost snalaženja u prostoru i vremenu. Zato, kad jedeš jedi, kad radiš radi, kad ljubiš ljubi, kad spavaš spavaj i ništa drugo ne misli.

Ako misli puno lutaju, đak-student i profesor teško će u memoriju staviti iz knjige ono što čita, a iz memorije izvaditi znanje kako bi ga drugom prenijeli.

Misao je ta koja pokreće sve sposobnosti i moći. Pozit vne misli dižu nas iz mrtvih. Uvijek treba da mislimo da smo na pravom mjestu i u pravo vrijeme, a ne u pogrešno. Kako živimo u neurotičnom svijetu, uvijek treba u sebe da vjerujemo, da uživamo u onome što radimo, da imamo vremena za sve. Takve misli pozitivno djeluju na duh i dušu koje se više pune svemirskom energijom. Negativne misli blokiraju prihvat energije, pa slabi fizička i intelektualna sposobnost.

Čovjek je ost vareno i ispunjeno biće samo onda kada živi u skladu sa Univerzumom. Kad se prekine ta svemirska veza, onda duh i duša, a time i tijelo radi po instiktu, nagonu, refleksu.

Tada za tak vog u narodu kažu da je pukao, sišao s UM-a, otkačio, odlijepio… Zapamtite, negativne misli su kobne. Strah i stres najviše uznemire misli i vežu u čvor duh i dušu, a UM se zatamljuje; slabe svi sistemi, a time ak tivnosti duha i duše koje održavaju tijelo, našu kuću. Znači, moramo pozitivno da mislimo, ako hoćemo duhovno uzdizanje i fizičko zdravlje.

Energetska cirkulacija je proces uzimanja svemirske energije iz prostora oko nas koja je u obliku zvjezdica raznih boja i figura. Taj svemirski božanski energetski prah prihvata UM koji sve to transformiše u tečnost koju misli predaje duhu i duši. Duh i duša po djelovanju UM-a i misli gura tu tečnost kroz tijelo, puneći mišiće, organe, mozak, svaki djelić, stvarajući određeni napon i moć funkcionisanja cjelokupnog fizičkog sistema, moć vida, sluha, ukusa, mirisa, glasa i stasa.

Čovjek i čovječica u harmoniji i spoju daje veliki napredak svih cirkulacija jer se nadoponjuju.

Čim se prekine dotok energije, čovjek pada kao svijeća, pa se grči i pjeni dok se ponovo ne uspostavi svemirski energetski balans. Ako prihvatimo previše svemirske energije, onda smo prenapregnuti, hiperak tivni. Tada treba što više fizičkog rada u prirodi i to protkati sa intelektualnim. Ako prihvatimo malo svemirske energije, onda slabi snaga, pa tijelo postane mlitavo, a duh i duša bez elana, volje, upornosti i istrajnosti. Najbolji je umjeren prihvat svemirske energije, gdje organi i cjelokupni sistem u tijelu imaju prirodni bioritam, bioritam moći, snage, protkane voljom, upornošću, istrajnošću.

Nikola Tesla je imao ideju da na osnovu prirodnog Tvorčevog, stvori vještački elektroenergetski sistem, da energiju prenosi bežičnim putem po cijeloj planeti. To je dokaz da svemirska energija daje osnovnu pokretačku moć čovjeku i čovječici, a ne to što imamo svega i svačega, od para, zlata, dvoraca, automobila, aviona i ostalog izobilja. Sve je to uzalud ako je slab prihvat svemirske energije, slabi smo, jadni i nemoćni. Znači, svega treba uzimati umjereno potaman, zlatna sredina. Energetsku cirkulaciju kontrolišu misli kroz podražaje spolja i iznutra. Višak energije u tijelu apsorbuje i spira voda kupanjem i zemlja svojim uzemljenjem. Danas su razne izolacije na putevima, kućama, zgradama, tako da čovjek osta bez uzemljenja i kreće se kroz izolovan prostor nabijajući se još više lutajućim strujama (energijama). Od proljeća do jeseni treba što više ići bos po zemlji zbog odvoda lutajućih energija koje nisu u balansu sa fizičkim tijelom. Tesla je pronašao kondenzatore koji upijaju vještačke lutajuće struje, a Tvorac je dao zemlju kao kondenzator.

Cirkulacija bola je jedan od osnovnih i moćnih sistema u svakom živom biću. On opominje, savjetuje, upozorava da ne slijedimo svoju energiju i svoja osjećanja. Bol je i pokretač, bez bola nema ni rađanja. Bol je naš najbolji prijatelj. Koji god dio tijela dirnemo, oštetimo, automatski se javlja bol koji obavještava UM i misli da inter venišu. Kad pojedemo pokvarenu hranu, javlja se bol u stomaku, sistem duha i duše tjera na kašalj, povraćanje ili se dobije proliv, tako da naše tijelo šti- timo od zagađene hrane, pića i vazduha. Bol tjera da se bolje misli, radi, upravlja i drži tijelo zdravo, da se duh i duša snaže.

Energetska cirkulacija duhovnog spoja čovjeka i čovječice (seksualna) nastaje putem misli, dodira, i kao vrhunac svega je spoj polnim organima, kad se budi enrgetski potencijal duše, instik ta (centra refleksa). Taj spoj daje cjelokupnom organizmu svježinu, olakšanje i smiruje duhovno rastrojst vo, a misli dovodi u spokoj. Kad su čovjek i čovječica mnogo opterećeni, kako fizički, tako i duhovno, čim se zagrle ili pak samo pomisle jedno na drugo, ako su međusobno udaljeni, daje im rasterećenje st varajući duhovnu i fizičku stabilnost. Putem misli čovjek čovječicu može energetskim putem stimulisati, i obrnuto.

Dodir, zagrljaj, poljubac doprinose energetskom prihvatu svemirske energije u predjelu polnih organa. Najjača energetska pobuda i pokretanje unutrašnje akumulirane energije u predjelu karlice jeste polni odnos koji služi i za produženje vrste. Ako čovjek i čovječica u istom trenutku dožive orgazam, onda njihov duh bude spojen u svemirskim visinama.

U narodu našem znalo se reći da je ljubav slijepa, jer je to zanos svemirskog osjećaja. Zato je bitno da se spoje srodne duše, duše energetskog unutrašnjeg sklada, koje se duhovno i fizički uzdižu zahvaljujući istovremenom prihvatu svemirske energije. Dodiri i polni odnos nije drugo nego pokretanje akumulirane energije u prostoru karlice, da bi se osvježio krvotok i hormonalni sistem u cjelokupnom fizičkom i duhovnom sistemu.

Preljuba je najveća ako dvoje žive u „bračnoj zajednici“, a misaono, duhovno i fizički jedno drugo ne osjeća, ne dodiruju se zagrljajem, rukama, usnama, pa žive samo zbog djece, okoline ili iz materijalnih razloga.

U braku su čovjek i čovječica samo onda ako čine dvije polovine vezane nevidljivim nitima u jednu cjelinu.

Zašto žene imaju mnogo veće nagone u seksu?

Razlog je to što je rađanje bolno. Nakon prvog rađanja, žena više nikad ne bi legla u krevet sa muškarcem. Međutim, seksualni nagoni su ti koji primoraju čovječicu da traži partnera da produži vrstu.

OTVORENE CIRKULACIJE U ČOVJEKU I ČOVJEČICI

Dišemo vazduh, on cirkuliše kroz tijelo dajući osnovu materijalne izgradnje fizičkog tijela. Kad pijemo vodu, ona cirkuliše kroz naše tijelo dajući čistoću i svježinu, zdravlje i krepkost. Kad jedemo plodove biljnog svijeta, i proizvode životinjskog svijeta i insekata, crpe se sastojci (elementi) za gradnju fizičkog tijela. Znači, vazduh, voda i hrana služe da izgradimo i održavamo fizičko tijelo, našu kuću, našu crkvu, da bude uredna kroz izmjenu ćelija, te rastu nokata, kose, kao i automatski popravku oštećenih mjesta.
Vazdušna cirkulacija

Vazduh je prvi i osnovni elemenat za izgradnju i održavanje fizičkog tijela. Bez vazduha materijalni život staje za oko tri minuta. Materjalni čovjek i čovječica dobija iz vazduha potrebne elemente da oplemeni krv, hormone i sve ono što je potrebno za tijelo. Višak vazduha izdišemo kroz usta, tako da pluća uvijek budu dobro provjetrena i snabdjevena kiseonikom i ostalim elementima. Disanje se može vršiti samo kroz nos ili samo kroz usta ili kombinovano. To sve zavisi od potrebe i namjene i uslova u kojima živimo i radimo.
Najbolji je rad u prirodi, u Tvorčevim fabrikama, gdje se krećemo, što dovodi do pojačanog disanja i provjetravanja pluća. Disanje treba vršiti duboko i to plućima, stomakom, karlicom, pa čak i iz peta da zapnemo (iz petnih žila). To je isto kao kada kovačku vatru raspalimo mijehovima. Svjež vaz(duh) daje moćan duh, a slab, zagađen z(rak) daje rak. Koža je oko nas i štiti naš unutrašnji sistem da ne uđe zagađen z(rak). Vazduhu je dozvoljen samo ulazak kroz usta i nos i lagano osvježenje kože koja takođe diše. Ako prodre zrak u unutrašnjost, nastaje razaranje sluzokože, mišića, organa… Koža diše energetski, vazdušno, vodeno…

Vodena cirkulacija

Voda je drugi osnovni elemenat za izgradnju i održavanje fizičkog tijela. Bez vode život čovjeka staje za nekoliko dana. Razlog je što nema dovoljno minerala za izgradnju i održavanje tijela i elemenata za čišćenje organizma, ispiranja starih ćelija. Ako voda neprestano ne cirkuliše kroz naše tijelo, ćelije se gomilaju i nastaje proces debljanja, pa čak i to da tijelo tamni, pa dobija neprijatan miris.
Vodu treba piti najviše ujutru rano, od izlaska pa do zalaska sunca, najbolje do osamnaest sati. Kada pogledamo životinje, one odmah prije izlaska sunca idu na izvor da piju vodu, pa tek onda idu na pašu. Tako isto čovjek treba, prvo dobro da se nadiše vazduha, napije vode, pa da jede, i tek onda da ide na posao. Kada popijemo vodu i pojedemo hranu, vodu crpe (pumpe) bubrezi i istu šalju kroz tijelo ispirajući stare ćelije da bi se na kraju mokraćnim kanalima stigla u bešiku. Nju automatski sistem, nagon za mokrenjem izbacuje van. Minerale i druge sastojke potrebne za organizam uzima sistem za izgradnju i održavanje fizičke vitalnosti. Ta tekućina koja kola iz organizma izvlači višak starih ćelija, soli, minerala i mrtvih bak terija. Zato, kada je mokraća jako zamućena, kad ima svega i svačega, znak je da čistimo tijelo. Tad ne treba paničiti. Znak je i to da bubrezi (pumpe za vodu) dobro tjeraju vodu kroz tijelo i da čiste organizam.

Voda je ta koja tijelu daje čistoću (zdravlje), a duhu i duši svježinu i okrepljenje, posebno voda sa izvora.

Vode treba piti najmanje dvije litre dnevno, a dalje koliko nam duša traži. Pivo, obojeni sokovi i koka-kola traže da se pije više, jer se stavljaju supstance ovisnosti. Iz vode naš sistem crpi minerale i druge potrebne sastojke za izgradnju i održavanje tijela, za osvježenje i ispiranje unutrašnjih organa.

Zato idite na Tvorčeve izvore. Tamo je voda besplatna.
Cirkulacija hrane

To je treći osnovni elemenat za izgradnju i održavanje fizičkog tijela. Bez hrane materijalni život staje za nekoliko desetaka dana. Kod onih koji pametno koriste vodu, vazduh, toplotu, svjetlost i svemirsku energiju, mogu godinama, a pojedinci čak i decenijama da žive zdravo. Kod hrane najvažnije je da nije hemijski zagađena, da je biljna, svježa, da ima miris i ukus iz prirode, što manje kuhana, izuzev pasulja, krompira, boranije, riže, žitarica, koji se moraju kuhati. Najvažnije je da se hrana dobro sažvaće i lagano proguta, da se što manje zraka uvuče u grlo i želudac. Time hrana bude oblijepljena spolja i iznutra sluzom iz usta, koja omogućava lakšu i bolju probavu u želucu. Iz želuca hrana se kuha sa energijom koju dajemo želucu. Ako smo emotivni i preosjetljivi, onda narušimo energetsku stabilnost rada želuca. Skuhana hrana iz želuca šalje se u tanko i debelo crijevo koje crpi sastojke za proizvodnju krv i hormona i raznih ćelija, za potrebe cjelokupnog tijela.

Ako jedemo biljnu hranu, ona se lako vari. Kada se jede meso, riba, jaja, oni se teško i sporo vare na vatri, a još teže u želucu. To nas zasiti i zaposli, a malo koristi imamo, jer se puno unutrašnje energije potroši.

Meso mnogo crpi našu unutrašnju energiju. Životinje uglavnom jedu biljnu hranu. Konj, bik, slon, žirafa, pa i zec ne jedu meso, jaja i ribu, ali su jaki, snažni, veliki, brzi i moćni.

Za cirkulaciju hrane potreban je miran život, bez napetosti, stresa, straha i velike brzine, te uzimanje proizvoda biljnog svijeta. Brza hrana deblja, slabi tijelo, mnogo energije iz duše crpi, a rezultat su oboljenja i uznemirenost duha. Ako smo pod strahom i stresom, mi ubrzavamo ili usporavamo rad želuca i crijeva, pa dobijemo proliv ili zatvor. I jedni i drugo nisu dobri, jer otežavaju izgradnju i održavanje tijela, a st varaju napetost u duhu i duši. Zato, živimo sa malo, budimo skromni, jednostavni, dišimo punim plućima, uz živi konkretni rad u prirodi.

ZATVORENE CIRKULACI JE U ČOVJEK U I ČOVJEČICI

Ovo nije tipičan zat voreni sistem cirkulacije, jer kr v daje ćelije organizmu i mijenja ih godišnje barem jednom, a one se čiste kroz probavu, mokraću i znojenje. Hormoni služe da organima, zglobovima preko žlijezda daju svježinu, vitalnost i podmazivanje, jednom riječju sjaj. Ove dve cirkulacije, koje daju zdravo tijelo, zavise od svježeg besplatnog vazduha, zdrave izvorske besplatne vode i besplatnih Tvorčevih prirodnih proizvoda, biljnog i životinjskog svijeta i insekata. Čovjek izvještačeni je sve to pokvario i pretvorio u biznis, a narod Božji, oko 90%, pretvorio u ovce za šišanje, a u ratu za topovsko meso i krv.

Cirkulacija krvi je proces kada srce crpi kr v iz rezer voara slezene i šalje preko jetre (filtera) u sve dijelove tijela sa ciljem da mijenja stare, a stavlja nove ćelije. Do oko dvadeset pete godine izgrađuje se tijelo, a od dvadeset pete održava se dok duša ne napusti tijelo. U sistemu kr votoka ne smije se ulaziti iglama niti ubrizgavati bilo koja tekućina. Zato se javljaju infekcije, pa slabe kr vni sudovi, krvna slika, jetra, pankreas, srce…

Tvorac odredi šta da dišemo, pijemo i jedemo. Mi prodavnice napunismo raznim proizvodima iz vještačkih fabrika, pa nas podavi, a kr v oslabi, te organi stradaju. Vještačka hrana otežava proizvodnju i cirkulaciju kr vi, jer prlja jetru i pankreas, st vara naslage na kr vnim žilama, pa čak i trombove.

Srcu se otežava pumpanje, što prouzrokuje pritisak, jer krv zna da bude rijetka ili gusta, što nije dobro ni za kr votok ni za sistem cirkulacije.

Zaljubljenost, ljubomora, gordost, kao i strahovi i stresovi, utiču na sistem proizvodnje kr vi, a posebno na cirkulaciju, jer srce tada ne radi uravnoteženo.

Hormonalna cirkulacija je zat voreni sistem koji ima za zadatak da njeguje tijelo iznutra. Lice treba da sija, oči da svijetle kao tri sunca, koža da je meka i elastična, nokti da se cakle, kosa i dlaka meki kao vuna… To je sistem koji daje glazuru tijelu, posebno unutrašnjim organima i zglobovima. Hormone crpe iz crijeva endokrine žlijezde i višak predaju ih polnom sistemu koji to akumulira u spremištu kod čovjeka u jajima, a kod čovječice u jajnicima. Svaki organ ima svoje žlijezde koje su dio hormonalnog sistema. Neke su velike i opipljive, a mnoge su minijaturne, pa čak skrivene, nevidljive. Za hormonalni sistem važna je ishrana svježim vazduhom, zdravom izvorskom vodom, svježom hranom proizvoda biljnog i životinjskog svijeta. Posebno su orah, kesten, lješnjak, badem i med dobri za jačanje hormonalnog sistema. Hormonalni tokovi i cirkulacije zavise još i od skladne duhovne veze čovjeka i čovječice. Ako su samozadovoljenja ili veze istih polova, slabi se hormonalna cirkulacija. Svježina tijela i ljepota života opadaju.

Stavljanjem spirale ili uzimanjem tableta protiv začeća, uzimanje vijagre, takođe blokira hormionalni sistem, a poseban je problem što današnje žene malo djece rađaju. Tvorčev plan je da se planeta napuni ljudima i svim drugim Božjim djelima. Uzimanje vijagre za muškost ruši prirodnu potenciju i hormonalnu cirkulaciju, jer silom tjera i prazni sistem, a time puca sav sistem u organizmu… Muškost se dobija radom u prirodi i sa prirodom, kad se muškarac kreće oko 15 km dnevno. Kad se to dopuni i dogradi intelek tualnim radom, muškost čovjeka dospijeva i u starostne godine. U hormonalni sistem ne smije se ulaziti iglama niti u njega ubacivati bilo kakva tekućina, jer narušava prirodni sistem i dolazi do gojaznosti i nemoći.