KAKO OTPOČETI ŽIVOT

TVORAC nas sačini svijetla UM-a, stvoralačkih misli, moćnog duha, čiste duše, zdravog tijela, pa u tom cilju želim:

– da živim u skladu sa prirodom i po planu i zadatku Tvorca,
– da neprestano živim sa mojim sveobuhvatnim sposobnostima i mogućnostima,
– da živim skromno, bez mržnje, ljubomore, zavisti, gordosti, inata, straha i stresa, te da taj i takav život začinim logikom i vjerom,
– da uvijek u principu i istini budem odlučan i pravovjeran, spreman da kažem znam ili ne znam, mogu ili ne mogu, hoću ili neću,
– da neprestano živim duhovno, uzvišeno, uz bogaćenje duše milošću, ljubavlju, dobrotom,
– da se nikad ne petljam u tuđe poslove, a posebno da se ne miješam u život drugih,
– da savjete izbjegavam, već da dajem putokaz kako naći sebe i istrajati u materijalnom svijetu,
– da svakog usmjerim da ide prirodnim putem, kako bi se našao i snašao u prostoru i vremenu,
– da svagdje i na svakom mjestu ličnim primjerom utičem na druge, kako bi razne slabosti pobijedili,
– da se sklonim od svakojakog poroka i zala,
– da sve ono što blokira i ruši ličnost i moć ljudskog roda izbjegavam držeći se prirodnog zakona i logičkog životnog toka,
– i da nastojim život podrediti prirodi, logici, skromnosti, a to sve satkati kroz milost (radost), ljubav (sreću), istinu (u vjeri)…

NAŠ OSNOVNI ZADATAK

Svako od nas ima već ugrađen prirodni sistem. On je od Tvorca dan u našem tijelu kojega smo izgradili i održavamo, a to su UM, misao, duh i duša. Tu su još i uticaj okoline, sa vještačkim i prirodnim tokovima, okovima i ishranom. Životni put određujemo mi sami, i uticaj okoline.

Osnovni zadatak, namjera i cilj čovjekov, je naći se u prirodnom daru, ostvariti Tvorčev plan i zadatak, što će nas duhovno i fizički uzdignuti. Na dobrobit svih i sredine u kojoj živimo.

Da poštujemo prirodne Tvorčeve zakone, programe i sisteme koji su dati na planeti Zemlji i nama samima. Tvorac je dao mikro i makro sistem i program života kako u materijalnom svijetu, tako i u svemirskom. Tu ostupanja nema i sve ide po programu i zakonu Tvorca. Čovjek može da pomaže ili da smeta. Ako smeta, smetnuće samoga sebe, ako Tvorčeve prirodne zakone poštuje i služi carstvu nebeskom uzdizaće se duhovno i fizički…


Zato, poštujmo prirodne zakone, programe i sisteme Tvorca. Amin!