ČOVJEKOVO SVEMIRSKO I FIZIČKO TIJELO

Ovozemaljski čovjek je spoj svemirskog tijela sa fizičkim. Kako nastaju i kako nestaju to istinski zna onaj koji ih je stvorio, a to je viši nivo Uma i moći. To u narodu zovu Bog, Stvoritelj, Tvorac, Svevišnji, Alah… U prirodi često nađemo kuću od puža, saće od pčela, mravinjak, u moru razne školjke… Pitamo se ko je te savršene oblike izgradio, izgradio za individualno stanovanje (školjke), za kolektivno (saće, mravinjak). Osim toga, pitanje je ko je izgradio tijelo pčele, mrava, spuža i ko mu diriguje da sami proizvede svoje kuće.

Sada pređimo na čovjeka koji po zakonima Tvorčevim materijalizuje svoje fizičko tijelo u utrobi majke svemirskim tijelom gradeći fizičko tijelo u kojem se smiještaju um, misli i duh u glavi i vratu, dok duša drži fizičko tijelo grudi, stomaka i karlice. Noge i ruke i stomak su izvršni organi fizičkog tijela koji služe da egzistiramo na razne načine. Fizičko i duhovno tijelo su međuzavisni i među sobom se prepliću. Zdravo tijelo daje bistrinu uma, stabilnost mislima, vedrinu duha, a mir duši. Bistar svijetao um, stvaralačke, proizvodne i prodorne misli, te vedrina duha i mirna duša daju energetsku i fizičku snagu i moć fizičkom tijelu.

ČOVJEK I NJEGOVE ČAKRE

Čovjek je čudna Tvorčeva mašina, uređaj, sistem koji ima svemirsko tijelo programirano u umu i mislima kao centralni nervni sistem, a periferna duh i vegetativna je duša. Svi su sa sedam čakri (pečata, zakovica) vezani za fizičko tijelo. Ta svemirska tijela preko čakri i obručova omogućavaju pokretanje i rad fizičkog tijela.
Kad gledamo čovjeka, vidimo očima jedno tijelo i to nikone može da porekne, jer je tako. Međutim, postoji još nešto što je nevidljivo, što drži naše tijelo u životu. Naši preci su u razgovoru često spominjali um, misli, duh i dušu. Stalno su naglašavali da um i misao caruju, a da snaga valja drvlje i kamenje. Ako je dijete snalažljivo, ako brzo misli i reaguje, govorili su da je uman i načitan. Ako je sporo i slabo se snalazi, govorili su da je malouman.

SVEMIRSK A TIJELA (UM, misao, duh, duša)

Da pokušam rezonovati šta je UM, a šta su misli, šta je duh, a šta duša. Veoma je teško shvatiti meni što pišem, a kako to objasniti i dočarati drugima. Mi imamo savremene štamparije i izvršimo pripremu novina na disketi. Kada urednik sve pregleda i odobri za štampu, disketa je programirana da proizvede novine. Mi stavimo papir kao sirovinu, boju za štampu, u struje uključimo strojeve za automatsku štampu i novine spakovane ispadaju. Čovjek radnik je anđeo za strojeve i on samo prati da štamparija svoj automatizam ne prekine i da ne bude zastoj. Tako isto Tvorac odredi anđela čuvara da prati nas i naš automatski sistem rada što se u narodu često priča o anđelima čuvarima. Vještačka nauka to ne priznaje, zato što nije ustavima i zakonima država regulisano, a vještačka fabrika ima čuvare raznih struka i to je po Zakonu i Ustavu.

Svaki čovjek ima svoj program. Neko dobije zadatak da nauči i obuči ljude prirodi i Božjim zakonima. Drugi se pak rađaju da ponove zadatak, jer ga u prethodnom životu nisu izvršili. Treći se rađaju po karmi, jer su u prethodnom životu radili rđavo, mimo prirodnih Božjih zakona i datog programa u um-u.

MISAO je moć koja izvire iz uma i ima zadatak da tjera duh, dušu i tijelo na aktivnosti putem duha (vida, sluha, ukusa, mirisa) i okoline. Misaona aktivnost može biti podstaknuta iz svemira, od Tvorca anđela čuvara ili iz- nutra nas samih ili uticajna spolja. Bez obzira na sve uticaje koje spolja trpimo, Tvorac nam dade autonomiju da sami ocjenjujemo, procjenjujemo i donosimo odluke za razne aktivnosti i djelovanja. Po onoj narodnoj, svak je kovač svoje sreće. Sve što se događa u um-u, mislima, manifestuje se na čovječija izvršna tijela kojih ima tri, a to su duh, duša i fizičko tijelo.

DUH ČOVJEČIJI

Duh čovječiji je fino tijelo izgrađeno u specijalnoj mreži spektra boja u koji je utisnut program pamćenja, vida i sna, program snalažljivosti u prostoru i vremenu. Na duh inteligencije utičemo iznutra, Umom i mislima koji daju program šta će duh da radi, pamti-zapisuje, vidi ili spava, da aktivira dušu i tijelo po dijelovima ili cjelokupno. Duh se pokreće svemirskom energijom putem vida, sluha, ukusa, mirisa, glasa… Kako smo rekli, duh ima tri svoja dijela koja su vezana pečatima u cjelini, ali mogu biti nezavisni, što zavisi od um-a i misli  šta mu narede.

DUH PAMĆENJA je smješten u kori velikog mozga i djeluje tačno pod određenim energetskim naponom duše koja napaja cijelo tijelo kao akumulator. Duh ima traku ili ploču, koja sve što mi pomislimo, vidimo, čujemo, kažemo, pomirišemo, uradimo – bilježi. Dolaskom duha i duše na vidjelo Tvorca počinje ispovijed svega onoga što smo činili, radili, pa čak i mislili dok smo prolazili kroz materijalni svijet. Tu nema svjedoka, advokata, zlata, ni para ni kaucije, jer je sve na stolu i sve se vidi i zna.

DUH VIDA I SNA je smješten u predjelu očiju i malog mozga i ima ulogu prirodne Božje kamere koja sve snima i šalje u duh pamćenja i iz njega uzima sebi zapise putem misli za razne aktivnosti fizičkog tijela.
DUH SNALAŽLJIVOSTI (INTELIGENCIJE) smješten je u predjelu ušiju, (primajući sluh), u predjelu nosa, (primajući mirise), u predjelu usta, (dajući glas i ukus). Osim toga, obuhvata vrat i dio ramenog pojasa (dajući motoriku rada nogu, ruku i unutrašnje probave i proizvodnje koju daje energetski izvor iz duše). U narodu su znali reći, pa i sada kažu, da neko ko je inteligentan, sposoban, što god vidi, može da uradi, što god zamisli – ostvari, kako ga god baciš, on pada na noge, uspravno stoji i ničeg se do Boga ne boji. Tako stari govore, ali mladi naraštaji ne haju za iskustvom i mudrošću svojih očeva, djedova, pradjedova. Ništa nije na zemlji savršenije, bolje, ljepše, milije, istinitije, ljupkije od izvorne prirode Tvorca, govorio mi je djed Jovan sedamdesetih godina. Gradski život i ova lažna pakovanja po prodavnicama, znao je reći, podaviće nas, jer sve blješti izlozima i reklamama, a sve tako lažno…
Zašto su djeca iz prirode snalažljivija od djece iz gradova?
Zato što nose pečate prirodne izvorne moći um-a, što imaju postojan duh i čvrstu dušu, zato što su se rodili i odrasli u prirodi.

DUŠA ČOVJEČIJA

Duša je četvoroslojna, fina materija sastavljena od mrežastih boja, raznog sastava koji je promjenljiv u zavisnosti djelovanja um-a, misli, duha sa unu trašnje, te odjeće, obuće i okoline sa spoljne strane. Duša djeluje na cjelokupno tijelo, od glave do pete, dajući mu energetsku snagu. Duša preko duha prima nevidljivi, fini sadržaj svemirske energije i transformiše ga u tečnu materiju koja puni organe, mišiće, kosti, dajući određenu čvrstinu i snagu. Ako je jak napon u duši, mišići stežu kosti, zglobove, kukove, kičmu, vrat… Ako je napon slab, onda olabave zglobovi i postajemo tromiji, što znači da je zlatna sredi- na najbolja. Jak i slab napon znaju narušiti probavu i poremetiti pojedine organe u radu. Zato mir u duši i sve funkcioniše skladno i prirodno.

Rekosmo da duša ima četiri sloja, četiri dijela, četiri pečata koji tijelo drže kompletno u ravnoteži, balansu.

DUŠA LJUBAVI je fina nevidljiva materija vezana pečatom na grudima, a energetski pojasom obavijena oko grudnog koša dajući energetski rad srcu i plućima. Ako nas okupe ljubavni jadi, problemi u braku, problemi u prodici, na poslu, onda se poremeti rad pluća i srca, što izaziva astmu i aritmiju srca, pa se mijenja pritisak i sastav krvi u tijelu. Znači, moramo u ljubavi biti po- stojani, bez ljubomore, gordosti.

DUŠA OSJEĆAJNOSTI (EMOCIJA) je polje fine nevidljive materije sa pečatom ispod žličice, sa obručom energetskim oko donjeg dijela rebara. U tom polju slijevaju se žučne rasprave sa bližnjim, pa se javlja sekiracije za nešto za što smo emotivno vezani. U to polje, u pankreas, slijevaju se jaki stresovi za sve i svašta, pa nam šećer skače ili pada. Kad smo osjećajno razdražljivi po pitanju ljubavi i nagona, tada se grči želudac, pa su naši stari govorili da se smo se strunili. Ako nas obuzme strah, onda bubrezi brže ili sporije rade. Tada se može desiti da se čovjek upiša, ili mu se uspori ili prekine mokrenje.

DUŠA NAGONA je smještena oko pupka sa pečatom, a poljem fine materije opasana energetski oko struka dajući pogon debelom i tankom crijevu. U to polje slijevaju se razni nagoni za život, pa strahovi, stresovi i razne napetosti, tako da slabi proizvodnja fine hrane ćelija koja se iz crijeva crpi za cijelo tijelo.

Rusi za stomak kažu život, što znači da moramo voditi računa šta jedemo i pijemo, kako se krećemo i šta dišemo. Osim toga, treba da pazimo šta mislimo i kako duhovno i nagonski preživljavamo događaje, scene i situacije. Ne kaze naš narod tek tako strpljen, spašen.

DUŠA INSTINKTA je fina materija koja energetski obavija karlicu, a pečatom je vezana za stidnu kost. Ona u svoje polje prima nagle promjene u duši kada budu napadnuta čovječija tijela. To su pokreti bez djelovanja um-a ili razmišljanja. Tu duh i duša reaguju automatski. Zato je to polje mnogo stresno, pa ženi slabi ženstvenost ili imaju jake smetnje kod menstruacije, dok muškarcima slabi muškost dajući slabost u koljenima, kukovima, petnim žilama i samim stopalima. U narodu se često za nekoga kaže da je dobar kao duša, mekan kao duša, karakteran kao duša, dušebrižan, i da ne nabrajam dalje. Stabilnost i mir u duši daju energetsku stabilnost pamćenju, vidu, gla su, sluhu, ukusu, mirisu, motorici, proizvodnji krvi i hormona  zato, držimo mir u duši našoj!