SVEMIRSKO STVARANJE

Kako to svemir stvara – pitanje je nad svim pitanjima. To je za čovjeka nedokučivo; mi često ne razumijemo šta se na zemlji dešava, a kamoli da pojmimo božanske, svemirske pojave. Pokušaću da dočaram kako ja to vidim i osjećam. Ne znam da li ću u tome uspjeti, ali znam da su ljudi mnoge stvari preslikali iz prirode, pa kada sam to upoređivao, onda sam došao na ideju da neke stvari razjasnim. Za primjer mi služi Nikola Tesla, samouki izumitelj, koji je bez zvanja i vještačkih diploma toliko pronalazaka izumio, da se oni u 90% slučajeva zloupotrijebljeni, čime se urušavaju Tvorčeva djela. Često se čovjek, kada se dočepa djelića svemirskog znanja, postavi iznad prirode.

Tvorac isprogramira svemirsko tijelo tako što u njega utisne prirodni čip koji zovemo UM. Čipom su tačno dati fizički oblik, konstrukcija, mogućnosti i moći svakog živog stvora od biljke, životinje, insekta, čovjeka, do planeta i zvijezda.zemlja-planeta

Mi smo Tvorčev sistem presnimili, pa se tako stavili iznad prirode. Čovjek nije svjestan da je mala kap u okeanu svemirskom. Zato, spustimo se na zemlju i živimo u skladu sa prirodom, služimo i poštujmo Božja djela, pa ćemo samo tako živjeti u skladu sa univerzumom.

Planeta zemlja ima svoje svemirsko tijelo koje je sebe izgradilo i održava iz svemirskog matrijala kojega je Tvorac dao. Planeta zemlja je svemirsko duhovno-energetsko biće koje za svoju izgradnju i održavanje koristi sve- mirski materijal. Uporište nalazimu Otkrivenju Jovanovom, glava 4. T-6, T-7: T. 6. I pred prijestolom biješe stakleno more (Atlanski okean), kao kri- stalina sred prijestola i oko prijestola četiri životinje, pune očiju sprijeda i
sa straga.

T. 7. I prva životinja bješe kao lav (Skandinavske zemlje), i druga životinja kao tele (Evropa sa Azijom), i treća životinja imaše lice kao čovjek (Afrika), i četvrta životinja bješe kao orao kad leti (Sjeverna Amerika kojoj je rep otpao u Južnoj Americi).

ZEMALJSKO STVARANJE

Planeta Zemlja je živo energetsko biće koje je programirano od Tvorca da na njoj u određenom prostoru i vremenu žive biljake, životinje, insekati i mikroorganizami na čelu sa čovjekom i čovječicom.
Svaka biljka, ma gdje bila, na zemlji, kamenu, u vodi, u moru, ima svoj pro- gram po kojemu raste, cvjeta, lista, daje plodove. Iz vazduha dobija disanje i svjetlost sunca, iz zemlje vodu, minerale i toplotu, pa rađa plodove za potrebe međusobne ishrane životinja, insekata, biljaka, mikroorganizama i čovjeka.

Sav životinjski svijet na zemlji, i u vodi i u vazduhu, hrani se biljnim svi- jetom da bi se napravila ravnoteža. Slabe, stare i nemoćne životinje tamane lešinari radi stvaranja zdravog i čistog prostora, ravnoteže i moćnog života kroz borbu za opstanak. Svijet insekata i mikroorganizama je tu da oprašu- ju i čiste biljni i životinjski svijet, da ga razlaže i vraća u zemlju kako bi je nagnjojili za rast biljnog svijeta. Svako podneblje ima svoje vrste biljnog i životinjskog svijeta, mikroor-ganizama i insekata.

Čovjek i čovječica su tu da se razmnožavaju, i da biljnim i životinjskim svijetom gospodare. Međutim, savremeni čovjek hoće da je iznad prirode, pa stara znanja i saznanja plemena, naroda i jezika ruši i guši, te nameće vje- štačka agresivna znanja na svim poljima života i rada.

Čovjek otvori rudnike i sve oko rudnika strojevima, hemijom i mašinama ogoli od biljnog svijeta, i opusti od životinjskog. Kad rudnik prestane sa radom i ljudska noga sa tehnikom i tehnologijom stane, život oko njega opet počne da buja.arhandjel

1. Prostor Tvorca sa svojim ARHANGELIMA.
2. Duše koje su izvršile svoj zadatak na zemlji, pune milosti, ljubavi, istine unapređu- ju se u viši duhovni nivo.
3. Svemirska tijela koja su pravila velike negativne stvari bez mogućnosti popravki, čekaju uništenje.
4. Svemirsko tijelo čeka povratak na popravni ispit, ponovnim ulaskom u materijalni svijet (rađanje).
5. Prostor svemirskih tijela koji čekaju kontrolu materijalnog prolaska kroz život.
6. Svemirsko tijelo bira podneblje života, roditelje sa primljenim programom i zada- cima.
7. Poslije rađanja život teče slobodnom voljom, ali po Božjem planu.
8. Izlazak iz materijalnog tijela (smrt) i povratak na čekanje za kontrolu šta smo ra- dili u materijalnom svijetu.
Što sunce ovako prži i grije nije njegova greška, to je ljudski zulum koji činimo našoj majci, planeti Zemlji, koja se bori za opstanak, a sunce joj daje impuls da opomene i uništi ljudski rod, najopasnijeg virusa u svemiru.
Čovjek izgradi veća sela (ciste), gradiće (miome), gradove (tumore), i velegradove (rak-rane). Da bi se izgradio velegrad, potrebno je pojesti plani- nu pedeset kilometara dugačku, dvadeset kilometara široku i nekoliko kilo- metara visoku.
Kako se može reći da čovjek napreduje kada siječe granu na kojoj sjedi?covjek
Da li su čovjek i čovječica postali od majmuna ili ih Bog stvori po obličju svom? Ja se nikad ne bih složio sa teorijom da moj pradjeda vodi porijeklo od majmuna. Ova teo- rija nema logike, jer je pitanje od čega je majmun postao? Vjerska nauka nije ubjedlji- va u svojim tumačenjima nastanka čovjeka!
lica
Svako podneblje na planeti Zemlji ima svoje toplotne pojaseve, svoje režime života i rada. Zato ljudi između sjevernog i južnog pola i ekvatora imaju različitu bojš kože, oblik nosa, usta, očiju, brade, kose i fizičke konstitucije. Greška je što ljude sele, pa ne žive u svom podneblju, te šokiraju svemirska tijela koja narušavaju fizičko tijelo.