SEMINARI U SLUŽBI NAUKE

Šta se na Seminaru uči, sazanje i nauči, osposobi za balansiranje sebe i drugih…

PRVI STEPEN

1. Spoznati UNIVERZUM i sagledati, učiti šta nam sve daje a šta mi njemu treba da uzvratimo!!!
2. Spoznati priorodu oko nas i planetu Zemlju, naučiti šta nam ona daje a šta mi njoj trebamo i moramo da uzvratimo!
3. Spoznati sebe, svoje svemirsko i fizičko tijelo te našu ulogu , zadatak i obavee u materijalnom svijetu.

DRUGI STEPEN

KAKO BALANSIRATI SVOJE FIZIČKO I SVEMIRSKO TIJELO

1. Kako misaono balansirati fizičko sa svemirskim tijelom i to sve sa prirodom i Univerzumom…
2.Kako dodirom svojih prsta balansirati svoje fizičko tijelo od vrha glave do stopala…
3. Kako osjetiti i spoznati svoj imunitet i koristiti ga u odbrani svog fizičkog tijela.

TREĆI STEPEN

KAKO BALANSIRATI DRUGOGA

1. Kako misaono i autogenim treningom pomoći drugome i usmjeriti da energetski i fizički bude stabilan u balansu.
2. Kako vrhovima prsa dodirom balansirati fizičko tijelo od glave do pete.
3. Kako usmjeriti drugoga da spozna svoju moć, prirodni dar i osjeti snagu svog imunog sistema (imuniteta).