Seminar u Veneciji

Nenad Janjetović Janje održao je nekoliko seminara u Italiji. On je, pored ostalih gradova boravio u Veneciji održavši u tome drevnom gradu seminar na temu, kako balansirati sebe u raznim stanjima i uslovima života.

-Interesovanje je svuda veliko. Moja teorija utemeljena na mnogim praktičnim dokazima i stanjima je prihvatljiva mnogima, čak i onima koji ne poznaju moj jezik. Oni osjećaju tu pozitivnu vibraciju koju šaljem i stalnu težnju ka potrebi uspostavljanja balansa. Kada se balans poremeti, to je otvoren put za mnoga loša stanja a tamo gdje je balans uspostavljen, čovjek je zdrav, mentalno jak i motivisan – kaže Janje.