Seminar u Njemačkoj

Nenad Janjetović Janje održao je nekoliko seminara u Njemačkoj. On kaže da se radi o postupku samobalansiranja koji ima presudnu važnost u životu svakog čovjeka. Vježba balansa sa dodirom prsta, naglašava Janjetović, daje odlične rezultate u šta su se uvjerili mnogi u Njemačkoj ali i drugim evropskim zemljama.

-Svaka vježba ima potpuni smisao ukoliko se pravilno primjenjuje a osoba tome pristupa sa punim povjerenjem. Moja iskustva iz Njemačke su veoma dobra jer u ovoj velikoj i bogatoj zemlji se veoma mnogo vjeruje u seminare i vježbe duha i tijela – kaže Nenad Janjetović.