Seminar na Pašmanu

Nenad Janjetović Janje, narodni iscjelitelj održao je krajem juna seminar na Pašmanu, u hrvatskom primorju na temu: „Kako spoznati univerzum prirode i sebe, kako energetski balansirati sebe sam…“ Grupa je sa velikom pažnjom i interesovanjem pratila ovaj seminar a poslije njegovog završetka svi polaznici dobili su uvjerenja.

Oni će od sada, kazao nam je Janjetović, biti mnogo bolje upućeni u iscjeliteljske tajne i zakonitosti te moći da ih primjenjuju u praksi. Inače, Janjetović tokom cijele godine organizuje seminare u više evropskih zemalja a na Pašmanu već nekoliko godina drži ove veoma zanimljive smeinare.