PRIRODNO I VJEŠTAČKO STVARANJE ČOVJEKA

Čovjek je do prije nekoliko stotina godina uglavnom živio u prirodi i sa prirodom, na čistom vazduhu, na zdravoj vodi. Tada je carevalo zdravlje, radost, sreća, brusila se upornost, istrajnost, skromnost, a dobrota i uzajamna pomoć cvjetala na sve strane. Onda je došlo novo doba, progres,
materijalizam, tako da se čovjek udaljio od sebe, od planete Zemlje, od sunca, i od samoga Tvorca.
Zavladala je vještačka inteligencija, vještačka nauka, vještački život. Prekinuta su prirodna znanja, vjekovna iskustva i mudrosti. Počelo je da se živi brzo, u zatvorenom prostoru, bez svježeg vazduha, da se jede nezdrva hrana, pije zagađena voda, a sve to prouzrokuje razne bolesti, izaziva depresiju, pohlepu, strah, mržnju, zavist, ljubomoru, što je osnova egoističkom ponašanju.

PRIRODNO STVARANJE ČOVJEKA

Jedan od osnovnih zadataka čovjeka je da izgrađuje i održava svoje tije- lo. Mi u UM-u imamo program koji automatski proizvodi ćelije za kosu, nok- te, kosti, krv, hormone, kožu, organe (mozak, jezik, srce, crijeva…). Tvorac daje svemirsku energiju koja pokreće UM, a UM daje duhu, mislima, duši i fizičkom tijelu energiju, snagu i moć.

Kad se taj program poremeti, nastaju problemi. Recimo, često se u narodu za nekoga kaže da mu je pao mrak na oči, da mu se zamračio UM, pa ne zna šta radi, da je sišao s Um-a; da je sumašeći, izgubljen… Da to razjesnimo kroz vještačku inteligenciju mobilnog telefona. U telefon stavljamo karticu koju stvori i programira čovjek u fabrici. Telefon ima stalni izvor energije u bateriji koju stalno punimo strujom. Struja daje aktivnost programa vještač- koj inteligenciji (čipu), koji ima moć da drži vezu sa satelitskom centralom i omogućava komunikaciju sa svima koji znaju-imaju broj kartice (čipa). Pri tom obavlja radnje koje su mu date, da prenosi glas, pamti, računa, piše, šalje i prima poruke. Znači, na osnovu prirodne inteligencije našeg UM-a, misli, duha i duše mi smo stvorili vještački uređaj. Svi ti uređaji i aparati su ništa ako nema čovjeka i energije napajanja. Znači, ako imamo napajanje strujom, mobilni telefon radi; i čovjek ga opslužuje. Opet, glavnu centralu čovjek rukovodi i nadgleda. Tako isto čovjek od planeta i zvijezda prima svemirsku energiju. Naravno, duhovno nadgledanje i kontrolu vrši sistem anđela i sam Tvorac, koji sve zna, može i vidi i koji može, kao šef u centrali, sve da pokrene ili stopira na planet Zemlji i šire.

Osnovno prirodno stvaranje čovjeka je rad sa biljnim i životinjskim svijetom i svijetom insekata i mikroorganizama. Čovjeku je data sposobnost da ukršta biljni svijet kalemljenjem i drugim prirodnim metodama, ali da sačuva prirodna svojstva. Modifikovana i hibridna hrana je ljudski zulum, jer iz ploda izađe miris, ukus, boja.

Isto je slučaj sa životinjskim svijetom, svijetom insekata i mikroorganizama. Životinje se ne smiju klonirati, jer gube prirodni mir, moć prirodne proizvodnje mesa, mlijeka, jaja. Čovjek treba da pusti prirodno parenje ženki i mužjaka kako bismo dobili moćnu vrstu. Kroz prirodni život, bez hibri- dizacije, modifikacije i klonoranja čovjek, čovječica i njihova dječica su prirodni radnici, čuvari i gospodari svega.

Pogledajmo ovaj lijeni božanski svijet Tvorca koji nam je dat da nam služi bez para i zlata. Životinjski svijet čisti, uređuje i dotjeruje a stajskim đubrivom, hrani biljni svijet, kao i čovjeka, držeći i stvarajući balans, harmoniju i ravnotežu.

VJEŠTAČKO STVARANJE ČOVJEKA

Sva obuka djece u vrtićima, školama svih nivoa je vještačka, kabinetska i laboratorijska. Ona se obavlja u velelijepnim zdanjima u gradu, izvan pri- rode. Njima i njihovim programima se ruše Božja djela, sve što je u skladu sa prirodom. Ako neko oskrnavi vještačko djelo, onda je zakon u primjeni. Međutim, ako modifikacijom, hibridizacijom i kloniranjem oskrnavljujemo Tvorčeva djela, e to je po zakonu, slijede nagrade i priznanja, pa čak i do Nobela se stigne, i u Ginisovu knjigu rekorda. Sve se mjeri i odmjerava vještačkim standardom. Prirodni standardi, svemirska energija, sunce, toplota, svjež vazduh, zdrava izvorska voda, te mirisna, ukusna hrana u prirodnom sastavu minerala nigdje se u školama ne spominju, ni u zdravstvu, ni u politici, pa bogami ni u vjerskim sistemima i zakonodavstvu (ustavu).

Vlada sistem u kojem su laži pretvorene u istinu: da se živi od para koje paraju dušu i od prodavnica koje nas podaviše. Tu su i savremeni uređaji, strojevi koje je čovjek ukrao iz prirode te napravio uređaje po ugledu na pticu, gusku, ribu i druge.

Evo, dva primjera koji ilustruju ovo što sam rekao:
Prvi, godina 1943, rat, postrojen bataljon i ispred bataljona iprsio se komesar. Drži govor. Između ostalog kaže: „ Od danas, drugovi, više nema Boga!“ Nakon nekoliko nedjelja njemački minobacači oru po bataljonu. Zalegao komesar u busiju, pa se glasno Bogu moli: “Bože spasi, Bože sačuvaj…“ Borac pored njega koji mi je to ispričao, uhvati ga za ruku, pa reče: „ A sad ima Boga…“
Drugi, bogat čovjek u parama i nekretninama obolio, pa meni, poslije operacije, hemoterapije i zračenja došao da moli: „Ne pitaj za pare, sve nekretnine ću prodati, samo mi vrati zdravlje’’.

Ja mu kažem da zdravlje ne dajem, ni ljubav, ni milost, ni sreću. Oni se ne mogu kupiti. To dragi Bog da svima, ali ga mi pogrešnim življenjem i ishranom upropastimo.

Davno je rečeno da čovjek ima stotinu želja i prohtjeva, a kad oboli, samo jednu – da ozdravi.

Čovjek nije ništa izmislio, već je posmatrajući božanska djela precrtao, te stvario vještački sistem koga je stavio po ustavu i zakonu iznad prirode i Tvorca.

Bez Tvorca i njegovih anđela nema prirodnog života, ni duhovnog, ni fi- zičkog. Isto tako, bez vlasnika, direktora i radnika koji opslužuju vještački sistem, sve staje, pa čovjek propada.

Umjesto naravoučenija:

Najbolje je da čovjek primjenjuje tehniku i tehnologiju, ali da ne narušava prirodu biljnog i životinjskog svijeta, da proizvodi ne gube izvorni prirodni sadržaj, ukus, miris, boju. Životinjski svijet treba da bude u prirodnom ambijentu i da se hrani onako kako Tvorac odredi. Znači, protuzakonito i protuprirodno su hibridno i modifikovano bilje, a klonirane životinje, insekta i mikroorganizama je užas nad užasima, jer ih nadziru policijski, inspektorski, sudski i zatvorski moćnici.

Neka svak stavi prst na čelo pa neka razmisli, neka očima vidi, ušima čuje, nosom primiriše, ustima neka kaže, rukama neka odradi što zamisli, a mislima neka ode da dokuči i spozna UM-om svojim, duhom svojim i dušom svojom, što mu valja činiti u ovom i ovakvom životu.