Seminar u Veneciji

Nenad Janjetović Janje održao je nekoliko seminara u Italiji. On je, pored ostalih gradova boravio u Veneciji održavši u tome drevnom gradu seminar na temu, kako balansirati sebe u raznim stanjima i uslovima života.

Seminar u Njemačkoj

Nenad Janjetović Janje održao je nekoliko seminara u Njemačkoj. On kaže da se radi o postupku samobalansiranja koji ima presudnu važnost u životu svakog čovjeka. Vježba balansa sa dodirom prsta, naglašava Janjetović, daje odlične rezultate u šta su se uvjerili mnogi u Njemačkoj ali i drugim evropskim zemljama.